Додаток 7

до Статуту територіальної громади  міста Біла Церква, затвердженого рішенням міської ради
«29» березня 2018 року 

№2010-48-VII

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ В МІСТІ БІЛА ЦЕРКВА

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення відповідно до статті 231 Закону України "Про звернення громадян" визначає порядок подання та розгляду електронної петиції, адресованої Білоцерківській міській раді, на підтримку якої зібрано не менш як 700 (сімсот) підписів громадян упродовж не більше 45 календарних днів з дня її оприлюднення (далі – електронна петиція).

2. Електронна петиція – це особлива форма колективного звернення громадян до Білоцерківської міської ради, яке здійснюється через веб-портал Білоцерківської міської ради, або веб-портал громадського об'єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції (далі – громадське об'єднання), щодо будь-якого питання, яке належить  до компетенції Білоцерківської міської ради, виконавчих органів Білоцерківської міської ради.

 

II. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

3. Для створення електронної петиції до Білоцерківської міської ради її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-порталі Білоцерківської міської ради або на веб-сайті громадського об'єднання, та викладає текст електронної петиції.

Автор нової електронної петиції має дотримуватися таких правил щодо оформлення петиції:

1) авторизуватися через офіційний веб-портал Білоцерківської міської ради або на веб-сайті громадського об'єднання;

2) пройти ідентифікацію;

3) вказати заголовок петиції;

4) викласти суть електронної петиції;

5) вказати прізвище, ім'я, по батькові;

6) вказати електронну адресу;

7) надати згоду на роботу згідно з правилами веб-порталу, зокрема, обробку своїх персональних даних;

8) до електронної петиції може надаватися фото або відео, яке ілюструватиме петицію.

4. Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, права і законні інтереси громадян, а також інформацію, яка містить ненормативну лексику, матеріали та висловлювання, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг.

5. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

6. Текст електронної петиції оприлюднюється через офіційний веб-портал Білоцерківської міської ради або на веб-сайті громадського об'єднання протягом двох робочих днів із дня надсилання її автором (ініціатором) після проходження процесу модерації.

7. У разі невідповідності електронної петиції вимогам, встановленим цим Положенням, оприлюднення такої петиції може не здійснюватися, про що повідомляється автору із зазначенням вмотивованих причин відмови не пізніше терміну встановленого для оприлюднення.

8. Автор (ініціатор) електронної петиції, щодо оприлюднення якої отримано відмову, може виправити петицію й надіслати її повторно в порядку, передбаченому пунктом 3 цього Положення.

 

IІІ. ЗБІР ПІДПИСІВ

9. Дата оприлюднення електронної петиції через офіційний веб-портал Білоцерківської міської ради,або на веб-сайті громадського об'єднання є датою початку збору підписів на її підтримку.

10. Форма підписання петиції передбачає авторизацію в такому порядку:

1) авторизуватися через офіційний веб-портал Білоцерківської міської ради або на веб-сайті громадського об'єднання;

2) пройти ідентифікацію;

3) вказати прізвище, ім'я, по батькові;

4) вказати електронну адресу;

5) надати згоду на роботу згідно з правилами веб-сайту, зокрема,обробку своїх персональних даних.

11. На веб-порталі Білоцерківської міської ради або на веб-сайті громадського об'єднання обов'язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

12. Електронна петиція, адресована Білоцерківській міській раді, розглядається  у порядку, визначеному в Розділі IV цього Положення .

13. Електронна петиція, яка в установлений термін не набрала необхідної кількості голосів на свою підтримку, після завершення терміну збору підписів на її підтримку розглядається в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

14. Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об'єднання, і яка впродовж установленого терміну набрала необхідну кількість підписів на свою підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів громадським об'єднанням надсилається Білоцерківській міській раді із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), термін збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об'єднання.

 

ІV. РОЗГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

15. Розгляд електронної петиції, яка набрала необхідну кількість підписів на свою підтримку, здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду відповідно до абз. 1 п. 17 Положення.

Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на громадських слуханнях територіальної громади міста Біла Церква, автор (ініціатор) петиції має право представити електронну петицію на таких слуханнях. У такому разі термін розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для організації та проведення відповідних слухань.

16. Білоцерківський міський голова невідкладно, але не пізніше ніж через один робочий день після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції, за умови, що порушене питання належить до компетенції Білоцерківської міської ради або виконавчого органу Білоцерківської міської ради, надає доручення щодо її розгляду постійній комісії Білоцерківської міської ради, до предмету відання якої належить порушене автором (ініціатором) електронної петиції питання, або відповідному структурному підрозділу виконавчого органу Білоцерківської міської ради.

17. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений термін набрала необхідну кількість підписів на свою підтримку, а також інформація щодо доручення Білоцерківського міського голови про розгляд електронної петиції на постійній комісії Білоцерківської міської ради, до предмету відання якої належить порушене автором (ініціатором) електронної петиції питання, або відповідному структурному підрозділу виконавчого органу Білоцерківської міської ради, направляється автору (ініціатору) електронної петиції, а також оприлюднюється на офіційному веб-порталі Білоцерківської міської ради не пізніше ніж через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об'єднання – не пізніше ніж через два робочі дні після отримання такої петиції.

У випадку якщо питання, порушене в електронній петиції, не належить до компетенції Білоцерківської міської ради, виконавчого органу Білоцерківської міської ради та їх структурних підрозділів, така електронна петиція не розглядається, про що Білоцерківський міський голова невідкладно, але не пізніше ніж протягом десяти робочих днів інформує автора (ініціатора) електронної петиції із зазначенням обґрунтування такої відмови.

Вищезазначена відповідь Білоцерківського міського голови не пізніше ніж наступного робочого дня з моменту її підписання оприлюднюється на офіційному веб-порталі Білоцерківської міської ради.

18. Постійна комісія Білоцерківської міської ради або відповідний структурний підрозділ виконавчого органу Білоцерківської міської ради, яким Білоцерківським міським головою надано доручення щодо опрацювання електронної петиції, протягом п'яти робочих днів з дня його надходження розглядають електронну петицію за участю автора (ініціатора) електронної петиції.

Постійна комісія Білоцерківської міської ради або відповідний структурний підрозділ виконавчого органу Білоцерківської міської ради надають свої пропозиції стосовно підтримки або не підтримки електронної петиції, доцільності розробки проектів актів Білоцерківської міської ради або виконавчого органу Білоцерківської міської ради, чи вжиття інших заходів, спрямованих на врегулювання порушених в електронній петиції питань у порядку, визначеному Регламентом ради або виконавчого комітету.

Протокол засідання постійної депутатської комісії щодо опрацювання електронної петиції або з пропозиціями виконавчого органу Білоцерківської міської ради розміщується на офіційному веб-порталі Білоцерківської міської ради не пізніше наступного робочого дня з моменту його надходження.

Електронна петиція, а також проект рішення, підготовлений на основі петиції (за умови його підготовки), розглядається на черговому пленарному засіданні сесії Білоцерківської міської ради або виконавчого органу Білоцерківської міської ради з дотриманням положень чинного законодавства та Регламенту ради або виконавчого комітету.

19. Про підтримку або не підтримку електронної петиції публічно оголошується Білоцерківським міським головою на офіційному веб-порталі Білоцерківської міської ради не пізніше наступного робочого дня після закінчення розгляду електронної петиції.

Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об'єднанню (у разі якщо збір підписів здійснювався відповідним громадським об'єднанням).

Інформація, розміщена на офіційному веб-порталі Білоцерківської міської ради, на веб-сайті громадського об'єднання, а також письмова відповідь на електронну петицію повинні містити перелік заходів, які необхідно вжити для вирішення питань, порушених в електронній петиції, орієнтовні терміни та відповідальних осіб за вжиття запланованих заходів (у разі підтримки електронної петиції), або обґрунтовану відмову підтримання електронної петиції (у разі не підтримання електронної петиції).

20. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та термін їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення такої електронної петиції на веб-порталі Білоцерківської міської ради.

21. Порушення порядку розгляду електронних петицій тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.

 

РОЗДІЛ V

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ТА СЛУЖБОВИХ ОСІБ

   22. Посадові та службові особи органу місцевого самоврядування несуть відповідальність за невиконання цього Положення згідно із законодавством України.

   23. У разі незгоди з рішенням органу місцевого самоврядування щодо розгляду петиції ініціатор має право оскаржити його в порядку, передбаченому законодавством України.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                   Г. Дикий